CENNIK

DECYZJA

W sprawie zmiany i uzupełnieniu decyzji w sprawie organizacji i sposobu wykonywania komunalnych i turystycznych działalności w obszarze wzdłuż cieku rzeki Tihaljina - Mlade - Trebižat i innych cieków wodnych w gminie Ljubuški.

Artykuł 1

Decyzja ta powoduje zmianę i uzupełnienie Decyzji o organizacji i sposobu działania komunalnych i turystycznych działalności w obszarze wzdłuż cieku rzeki Tihaljina - Mlade- Trebižat i innych cieków wodnych w gminie Ljubuški.

Artykuł 2

Artykuł 3. ustęp 4 po wyrazie Znak parkingowy z z signalizacją poziomą i pionową zastępuje się słowami Znak parkingowy z sygnalizacją wertykalną i horyzontalną.

Artykuł 3

Artykuł 8 Decyzji zmienia się i brzmi:
" Opłata za parkowanie za każdą rozpoczętą godzinę wynosi:
Pojazdy osobowe - 2 KM godzina, z możliwością wykupienia dziennego biletu parkingowego 6KM
Autobusy - godzina 10KM, z możliwością wykupienia dziennego biletu parkingowego 20 KM.
Przyczepa kempingowa - 4KM godzina z możliwością wykupienia dziennego biletu parkingowego 10KM.
Motocykle - godzina 0.50 KM.

Artykuł 4

Artykuł 9 Ustępu 3 zostaje zmieniony i zamiast słowa pracownicy używa się słowa kontroler.

Artykuł 5

Artykuł 10 . Ustęp 3 Decyzji zostaje zmieniony i brzmi: Kontroler parkingów jest upoważniony aby zażądać przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności.

Artykuł 6

Artykuł 12. Ustęp 2 Decyzji zostaje zmieniony i brzmi: Odszkodowania za blokowanie i odblokowanie pojazdów, w przypadku pojazdów osobowych, ciężarówek, autobusów i maszyn roboczych wynosi 50 KM.

Artykuł 7

Artykuł 14 Decyzji zostaje zmieniony i brzmi:

"Cena wstępu odwiedzających wodospady Kravica dzieli się na trzy kategorie: dorośli, grupy uczniów (ponad 25 osób) od 7 do 18 lat i dzieci w wieku poniżej 7 lat.
- W okresie od 01.czerwca do 30.wrzesnia cena biletu wstępu dla osoby dorosłej wynosi 10,00 KM.
- W okresie od 01.października do 31.maja cena jednego biletu wstępu dla osoby dorosłej wynosi 8,00 KM.
- Cena biletu wstępu dla grup uczniów od 7 do 18 lat w okresie od 01.czerwca do 30.września wynosi 5,00 KM.
- Cena biletu wstępu dla grup uczniów od 7 do 18 lat w okresie od 01.października do 31.5. wynosi 4,00 KM.
- Dzieci w wieku do 7 roku życia mają prawo do bezpłatnego wstępu."

Cena obejmuje możliwość odwiedzenia wodospadu " Koćuša " oraz muzeum klasztoru w Humacu.

 

Dla grup liczących 25 osób lub więcej bezpłatny wstęp mają przewodnik oraz kierowcy autokaru.
Biura turystyczne które zawarły umowę o współpracy z SP " Parkovi" z.o.o Ljubuški , a ta umowa wiąże się z przyprowadzaniem grup turystycznych w ciągu roku, mają prawo do zniżki w wysokości15 procent.
Bezpłatny wstęp do strefy dla odwiedzających mają dziennikarze z ważną akredytacją z zdjęciem.
Wejście do strefy dla odwiedzających jest bezpłatne dla osób które posiadają nieruchomości w strefach turystycznych.

 

Cena fotografowania w celach handlowych na terenie Kravica za 1 godzine wynosi 50,00 KM, a za cały dzień 250,00 KM.
Cena nagrywania w celach komercyjnych na terenie Kravica przez 1 godzinę wynosi 100,00 KM, a przez cały dzień 500,00 KM.
SP " Parkovi" z o.o. może zorganizować wypożyczanie rowerów i łódek/ kajaków.
- rower ( godzina) - 5 KM.
- rower ( dzień) - 20KM.

 

Całodzienne wypożyczanie rowerów oznacza czas który jest taki sam jak czas pracy JB "Kravica" gdzie rowery zostały wynajęte.
Cena wypożyczania rowerów obejmuje hełm ochronny i kłódkę.
Przy zwrocie roweru sprawdza się poprawność wypożyczonego sprzętu.
- Łódki/ kajaki
1 godzina - 10 KM
30 minut - 5 KM
Całodzienne wypożyczanie łódek/kajaków wynosi 40 KM.
Całodzienne wypożyczanie łodek trwa tyle samo jak czas pracy JB "Kravica" gdzie łódki zostały wynajęte.
Cena wypożyczania łódek/kajaków obejmuje łodki/kajaki, wiosła, kamizelke ochronną, wodootporną torbe i kask.
Przy zwrocie łódek oraz sprzętu sprawdza się poprawność.

Artykuł 8

Artykuł 21 Decyzji zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

" Wysokość cen za usługi oraz sposób zapłaty z niniejszej Decyzji są ustalone i zmieniane przez SP " Parkovi" z.o.o Ljubuški za zgodą Rady Miejskiej.
Nadzór nad realizacją niniejszej decyzji będzie przeprowadzony przez Oddział inspekcji gminy Ljubuški.

Artykuł 5

W innych przepisach Decyzji o której mowa w artykule 1. niniejszej decyzji pozostaje niezmieniona.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Gminy Ljubuški.

Więcej w tej kategorii: « Park zasady Maps i broszury »